Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

Chất lượng - Tận tâm - Phát triển bền vững

Email: companyhuubien@ymail.com

companyhuubien@ymail.com

Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
14/09/2023 03:38 PM 62 Lượt xem

    - Tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm nhôm đúc.

    - Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất với khách hàng.

    - Tiến hành nghiệm thu sản phẩm nhôm đúc và tiến hành lắp đặt cho công trình.

    Zalo
    Hotline