Ký hợp đồng và sản xuất

Chất lượng - Tận tâm - Phát triển bền vững

Email: companyhuubien@ymail.com

companyhuubien@ymail.com

Ký hợp đồng và sản xuất
14/09/2023 03:38 PM 58 Lượt xem

  Ký hợp đồng và đặt tạm ứng

   

  - Hai bên thống nhất về giá cả, chất lượng sản phẩm, thời gian sản xuất và lắp đặt cổng nhôm đúc.

  - Ký hợp đồng và đặt tạm ứng để bắt đầu quá trình sản xuất.

  Sản xuất và lắp đặt theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng

  - Tiến hành sản xuất cổng nhôm đúc theo các yêu cầu đã thống nhất trong hợp đồng.

  - Đảm bảo sản xuất đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng.

  - Thực hiện lắp đặt cổng nhôm đúc khi hoàn tất sản xuất.

  Zalo
  Hotline