Tiếp nhận thông tin

Chất lượng - Tận tâm - Phát triển bền vững

Email: companyhuubien@ymail.com

companyhuubien@ymail.com

Tiếp nhận thông tin
14/09/2023 03:37 PM 56 Lượt xem

    Tiếp nhận thông tin và tư vấn sơ bộ

    - Nhận thông tin từ khách hàng về yêu cầu sản xuất cổng nhôm đúc.

    - Tư vấn sơ bộ về sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

    Zalo
    Hotline